of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Bestuur en Organisatie

 • Kwaliteit-in-beleid-en-onderwijs_1

  Kwaliteit in beleid en onderwijs

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur maart 2012
  In de kranten komt het Nederlandse onderwijs er in de regel slecht van af. Beeldbepalend zijn ontevreden leraren, te grote klassen, bezuinigingen en dalende prestaties.
  Download PDF
 • Woningcorporatie-en-wijkenbeleid

  Woningcorporaties en wijkenbeleid

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur juni 2013
  Beleid voor het verbeteren van woonwijken is voor een belangrijk deel gestoeld op een brede inzet vanuit woningcorporaties. Corporaties willen zich echter meer op hun kerntaken concentreren. Welke gevolgen heeft dat voor het wijkenbeleid?
  Download PDF
 • Staatsburg-en-de-staat

  Straatsburg en de Staat

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur mei 2012
  De Staat zegt met echt effectieve maatregelen tegen de SGP te wachten op duidelijkheid van het Europees Hof. Daarmee ontkent de Staat primair verantwoordelijk te zijn. Het is de vraag of maatregelen nog wel nodig zijn.
  Download PDF
 • Knelpunten-in-informatie-en-communicatie-bij-crisisbeheersing

  Knelpunten in informatie en communicatie bij crisisbeheersing

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur augustus 2012
  De recente onderzoeksrapportages van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de brand bij Chemie-pack te Moerdijk op woensdag 5 januari 2011, tonen aan dat er knelpunten en mankementen in de informatie- en communicatievoorziening bij crisisbeheersing zitten. Wat ging er fout en wat zou er anders...
  Download PDF
 • Veranderstrategie-bij-fusie-van-gemeenten

  Veranderstrategie bij fusie van gemeenten

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur februari 2012
  De wijze waarop een gemeentelijke herindeling wordt doorgevoerd laat haar sporen na in het functioneren van de nieuw gevormde gemeente. Het verandertraject dient daarom zorgvuldig vorm te worden gegeven. Het is de vraag hoe gemeenten dat doen.
  Download PDF
 • Veiiligheidsbeleid-en-burgerparticipatie

  Veiligheidsbeleid en burgerparticipatie

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur december 2012
  Slaagt gemeentelijk beleid erin burgers bij de lokale veiligheidszorg te betrekken? Resultaten van onderzoek en aanbevelingen voor de praktijk.
  Download PDF
 • Norm-of-relatie

  Norm of relatie?

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur augustus 2013
  De ministeriële verantwoordelijkheid en het parlementaire stelsel behoren tot de belangrijkste, maar ook meest complexe, leerstukken van het Nederlandse staatsrecht. De ministeriële verantwoordelijkheid wordt gezien als de hoeksteen van onze parlementaire democratie, terwijl het parlementaire stelsel met behulp van de...
  Download PDF
 • De-toekomst-van-de-lokale-rekenkamer

  De toekomst van de lokale rekenkamer

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur maart 2012
  Met het recent verschenen rapport over de lokale rekenkamers is invulling gegeven aan de afspraak, die destijds bij de invoering van de Wet Dualisering is gemaakt, om vijf jaar na het instellen van provinciale en gemeentelijke rekenkamers het functioneren daarvan te evalueren.
  Download PDF
 • Meetbaar-maatschappelijk-belang

  Meetbaar maatschappelijk belang

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur november 2012
  Het fenomeen business case is binnen de overheid gemeengoed geworden. Ook overheidsveranderingen worden steeds vaker aan die toets onderworpen.  
  Download PDF
 • Onbeheersbare-publiekeWerken

  Onbeheersbare publieke werken

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur mei 2012
  Budgetoverschrijding en vertraging lijken bij publieke werken eerder regel dan uitzondering te zijn. Tal van onderzoeken en (raads)enquêtes versterken het beeld dat de meeste overheidsprojecten mislukken. Ook in de gemeentepolitiek leveren bouwprojecten een risico op.
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Bestuur en Organisatie (211) Branches Armoede (1) Begroting en miljoenennota (1) Bezuinigingen (8) Bibob (2) Integriteit (6) Miljoenennota (1) Overheidsfinanciën (1) Prinsjesdag (1) Regeerakkoord (1) Vastgoed en overheid (2) Veiligheid (7) Veiligheidsregio's (1) Verkiezingen (1) Meer branches