of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Bestuur en Organisatie

 • Eurosceptische-oppositie-versterkt-Europese-Unie

  Eurosceptische oppositie versterkt Europese Unie

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur oktober 2012
  Ook al groeien eurosceptische partijen, hun invloed blijft beperkt omdat ze weinig mogelijkheden hebben direct verzet tegen verdere Europese integratie te plegen. Maar het is de vraag of de Europese Unie de groeiende euroscepsis het hoofd kan bieden .
  Download PDF
 • Politieke-partijen-en-hun-ideologie

  Politieke partijen en hun ideologie

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur juni 2012
  Vaak beloven politieke partijen na een verkiezingsnederlaag hun ideologie te verleggen en beter naar de achterban te luisteren. Het is de vraag in hoeverre dit daadwerkelijk gebeurt. Veranderen partijen daadwerkelijk van positie van links naar rechts of andersom? Zijn positiewisselingen uit een gebrek aan succes te verklaren?
  Download PDF
 • Filantropie-in-Europese-verzorgingsstaten

  Filantropie in Europese verzorgingsstaten

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur mei 2012
  Filantropie speelt een steeds grotere rol in verzorgingsstaten. Overheden en openbaar bestuurders, die op zoek zijn naar nieuwe manieren om voorzieningen te financieren, zijn zich echter nog niet volledig van de mogelijkheden van filantropie bewust .
  Download PDF
 • De-weeffouten-in-de-EMU_1

  De weeffouten in de EMU

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur november 2012
  Achteraf kan worden vastgesteld dat de ernstige problemen waarmee de eurozone te maken heeft, voor een belangrijk deel op weeffouten in de Economische en Monetaire Unie zijn terug te voeren. Veel minder duidelijk is welke die weeffouten zijn en hoe ze zijn ontstaan .
  Download PDF
 • Is-de-ambtenaar-wantrouwend

  Is de ambtenaar wantrouwend?

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur juli 2012
  De vertrouwensrelatie tussen ambtenaren en burgers staat onder druk. Dit artikel richt zich niet op het perspectief van de burger, maar op dat van de ambtenaar. De resultaten van empirisch onderzoek onder bijna vijfhonderd ambtenaren worden besproken. Het ging over de vraag hoe het gesteld is met het vertrouwen dat ambtenaren in burgers...
  Download PDF
 • Nationalisering-van-de-Nederlandse-politie

  Nationalisering van de Nederlandse politie

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur april 2012
  De Nederlandse politie krijgt een nieuwe organisatiestructuur. Er komt één korps met tien regionale eenheden, één landelijke eenheid en één nationale ondersteuningsdienst. De blauwdruk die is voorbereid, treedt in de loop van dit jaar in werking. Binnen de politie moet centrale aansturing tot vereenvoudiging,...
  Download PDF
 • Hoge-Raad

  De Hoge Raad onder vuur

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur april 2013
  De Hoge Raad heeft zich in de bezettingsjaren veel laten welgevallen dat schuurde met de beginselen van de Nederlandse rechtsstaat. Dat is het hoogste rechtscollege op flinke kritiek komen te staan, die tot op de dag van vandaag hoorbaar is.
  Download PDF
 • Hervorming-van-de-Europese-Unie

  Hervorming van de Europese Unie

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur augustus 2012
  In de huidige economische en monetaire crisis komen binnen de Europese Unie pijnlijk een gebrek aan voldoende confederaal en te veel aan intergouvernementeel karakter aan het licht. De oplossing voor de Europese Unie is een (con)federale sprong voorwaarts te maken. Dat kan op diverse beleidsvelden.
  Download PDF
 • Cultureel-ondernemerschap

  Cultureel ondernemerschap

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur oktober 2012
  Vanaf 2013 verminderen de rijksuitgaven voor cultuur en naar verwachting dalen de gemeentelijke uitgaven voor die sector met 14%. Culturele organisaties zullen daarom meer eigen inkomsten moeten verwerven. Cultureel ondernemerschap via een stichting wordt vaak als belemmering gezien voor ondernemerschap. Is dat wel zo?
  Download PDF
 • vertrek-wethouders

  Vertrek van wethouders geen bestuurlijk probleem

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur maart 2012
  Regelmatig stapt ergens in Nederland een wethouder op. Soms is dat om persoonlijke redenen, zoals gezondheid, een andere baan of het burgemeestersambt. Vaker is het vanwege politieke redenen. Waar komt het idee vandaan dat het een probleem is?
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Bestuur en Organisatie (211) Branches Armoede (1) Begroting en miljoenennota (1) Bezuinigingen (8) Bibob (2) Integriteit (6) Miljoenennota (1) Overheidsfinanciën (1) Prinsjesdag (1) Regeerakkoord (1) Vastgoed en overheid (2) Veiligheid (7) Veiligheidsregio's (1) Verkiezingen (1) Meer branches