of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Financiën

 • De-toekomst-van-de-lokale-rekenkamer

  De toekomst van de lokale rekenkamer

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur maart 2012
  Met het recent verschenen rapport over de lokale rekenkamers is invulling gegeven aan de afspraak, die destijds bij de invoering van de Wet Dualisering is gemaakt, om vijf jaar na het instellen van provinciale en gemeentelijke rekenkamers het functioneren daarvan te evalueren.
  Download PDF
 • Europese-begrotingsregels

  Europese begrotingsregels en investeringen

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur oktober 2012
  De aangescherpte Europese begrotingsregels hebben vergaande, onbedoelde en schadelijke gevolgen voor de mogelijkheden voor provincies, gemeenten en waterschappen om maatschappelijk waardevolle investeringen te doen.
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Financiën (2) Branches Overheidsfinanciën (2)