of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Overheid pakt leegstand sneller aan dan bedrijfsleven

Maatschappelijk vastgoed: hoge dynamiek

Beeld-bij--Bouwstenen-voor-Sociaal-

Samenvatting

Het Kadaster onderzocht hoe overheid en bedrijfsleven reageren op leegstand van gebouwen. De omvang van overheidsvastgoed neemt af of blijft stabiel, die van het bedrijfsleven blijft toenemen.

 

Het onderzoek van het Kadaster laat zien dat zowel overheid als bedrijfsleven nog steeds bijbouwt. Maar, de overheid sloopt ook panden die van mindere kwaliteit lijken. Het bedrijfsleven sloopt daarentegen nauwelijks. Hierdoor kan de overheid haar vastgoedvoorraad sneller vernieuwen dan het bedrijfsleven. Er wordt nog steeds in totaal meer gebouwd dan er wordt gesloopt.

 

Onderzoek voor platform ‘Bouwstenen voor Sociaal’

De uitkomsten van het Kadasteronderzoek verschijnen op 3 december in de publicatie ‘Maatschappelijk Vastgoed van Waarde’ van het platform Bouwstenen voor Sociaal. Dit is een platform voor bestuurders en experts op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Hieronder vallen gebouwen voor buurten, onderwijs, opvang, cultuur, sport, welzijn, informatie en zorg. Het platform wordt gesteund door onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de koepelorganisatie van woningcorporaties (Aedes).

 

Meer weten?

Het onderzoek van het Kadaster vindt u bij publicaties van het Kadaster. Het heet ‘Maatschappelijk vastgoed heeft hoge dynamiek’. De hele publicatie van Bouwstenen voor Sociaal is vanaf 3 december 2015 verkrijgbaar via  www.bouwstenen.nl/bouwstenenpublicaties

Inhoudsopgave

Logisch reageren op overcapaciteit

Groei omvang vastgoedvoorraad 2012-2016

- Zichzelf vernieuwend

- Dynamisch

Inloggen of registreren