of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Outlook grondexploitaties 2021 – De vooruitblik

Metafoor-Outlook-Grondexploitaties

Samenvatting

Ondanks de Coronacrisis gaat gebiedsontwikkeling door. Hoewel er veel onzekerheid is ontstaan, blijft de vraag naar woningen onverminderd groot.

De Outlook Grondexploitaties 2021 van Metafoor gaat in op zowel de kosten- als de opbrengstenkant van gebiedsontwikkeling en doet voorspellingen voor de komende jaren. Gezien de vraag naar woningen de komende jaren groter blijft dan het aanbod, zullen de woningprijzen voorlopig blijven stijgen. Aan de kostenkant van gebiedsontwikkeling is meer reuring zichtbaar, zeker wat betreft GWW- en bouwkostenHoewel materiaalkosten blijven stijgen, zal de concurrentie daar toenemen. Na jarenlange stijging van GWW- en bouwkosten wordt verwacht dat de stijging stagneert, of zelfs omslaat in een daling. Doordat woningprijzen stijgen en de bouwkosten stagneren, zullen grondwaarden de komende jaren blijven stijgen, zeker op de toplocaties.

Aanvangsrendementen
Nieuw dit jaar is het hoofdstuk over aanvangsrendementen van zowel woon- als commercieel vastgoed. In de praktijk blijkt dat informatie hierover beperkt beschikbaar is. Vanaf deze editie van de Outlook worden de aanvangsrendementen daarom door Metafoor gemonitord en worden voorspellingen voor de toekomst gedaan. Ook voor de aanvangsrendementen geldt dat de Coronacrisis de ene sector harder raakt dan de andere. Huurwoningen blijven ontzettend gewild, de BAR (bruto aanvangsrendement) daarvan zal de komende jaren waar mogelijk nog scherper worden. De BAR van logistiek vastgoed zal ook blijven dalen. De BAR voor kantoor- winkelvastgoed zal op de meeste plekken in Nederland stijgen.

Inhoudsopgave

Inleiding

Samenvatting

Woningmarkt

Bouwkosten woningbouw

Grondwaarde woningbouw

Commercieel vastgoed

Bedrijfsruimtemarkt

Kantorenmarkt

Winkelmarkt

Kosten

Rente en inflatie

Aanvangsrendementen vastgoed

Geraadpleegde documenten en bronnen

Inloggen of registreren