of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Opwek van Zonne-energie op bedrijfsdaken 2019

OverMorgen_1

Samenvatting

Nederland telt circa 37.000 panden die geschikt zouden kunnen zijn voor het opwekken van zonne-energie. Momenteel is 93,5 procent daarvan nog beschikbaar, blijkt uit de benchmark ‘Zon op bedrijfsdaken’ van Over Morgen. ‘Een enorme kans, want als de helft van deze daken wordt bedekt met zonnepanelen, dan kunnen alle huishoudens in Nederland worden voorzien van duurzame elektriciteit’, zegt Frans Latjes, adviseur zonne-energie.

 

Om in kaart te brengen in hoeverre het potentiële dakoppervlak nu is benut en waar kansen liggen voor een duurzame leefwereld, heeft Over Morgen de benchmark ‘Zon op bedrijfsdaken’ uitgevoerd op basis van openbaar beschikbare data, waaronder recente SDE-lijsten van RVO. In deze benchmark is per gemeente gekeken naar het percentage van het beschikbare dakoppervlak dat is op dit moment is benut voor de opwek van zonne-energie.

 

Uit de benchmark ‘Zon op bedrijfsdaken’ blijkt dat gemiddeld 6,5% van het potentiele oppervlak van deze bedrijfsdaken nu is voorzien van zonnepanelen. Een groot deel de bedrijfsdaken kan niet worden benut omdat bijvoorbeeld de draagkracht onvoldoende is of omdat de afstand tussen het pand en het elektriciteitsnet te groot is.

Inhoudsopgave

Hoeveel procent van het dakoppervlak in jouw gemeente is al voorzien van zonnepanelen?

Nederland in beeld

Wat jij kan doen

Inloggen of registreren