of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Op weg naar een slimme, compacte organisatie: de rol van P&O

personeel

Samenvatting

De komende jaren zal het in organisatieontwikkeling gaan over slimmer organiseren, meer doen met minder. Niets nieuws, want we horen het al jaren. Vaak zijn bezuinigingsrondes met de kaasschaaf beslecht, waardoor de vraag waar gemeenten nu voor staan kon worden vermeden. De omvang van de bezuinigingen maakt fundamentele heroverwegingen nu onvermijdelijk. Dat zal leiden tot een kerntakendiscussie waarbij de huidige activiteiten van gemeenten tegen het licht worden gehouden. Dit alles binnen een context waarbij de burger centraler komt te staan. Vraaggericht werken is het uitgangspunt. Wat kan beter en slimmer worden gedaan? Over welke competenties moeten de medewerkers in de toekomstige organisatie beschikken? Hoe kunnen deze

competenties ontwikkeld worden?

Inhoudsopgave

Wat doet de organisatie?

Boventalligheid benutten

Introduceren van analyse-instrumenten

Horizontale initiatieven

Management in bezuinigingstijd

Intervisie tussen leidinggevenden

Medewerkers aan het woord

Taakstelling efficiënter werken per afdeling of team

Concrete opdrachten

Frictiebudgetten

Overzicht: Hoe draagt P&O bij aan een slimme en compacte organisatie?

Informatie

Inloggen of registreren