of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Onderzoeksrapport 'Je weet niet, wat je niet weet'

whitepaper_25

Samenvatting

Bent u benieuwd naar de ervaringen en de wijze waarop professionals de verwijsindex gebruiken? In deze whitepaper worden de voordelen en belemmeringen omschreven. De uitvoering van de verwijsindex verschilt per regio. In regio’s waar de verwijsindex onderdeel is van hun werkproces wordt veel geregistreerd en wordt deze als hulpmiddel voor afstemming gebruikt. In regio’s waar de verwijsindex niet tot nauwelijks gebruikt wordt, worden er alternatieve vorm(en) toegepast om deze verbindingen met ketenpartners te leggen. In de whitepaper worden er enkele factoren benoemd die van invloed zijn op het gebruik. Motivatie speelt hierbij een grote rol. Kortom is de brandende vraag hoe kunnen organisaties het integratieproces zo positief mogelijk beïnvloeden en hun professionals zo gemotiveerd mogelijk laten signaleren in de verwijsindex?

Inhoudsopgave

Aanleiding

Samenvatting/inleiding

Wat zijn de voordelen van het gebruik van de verwijsindex?

Wat zijn (hoofd)redenen om geen gebruik te maken van de verwijsindex?

Welke alternatieven worden gehanteerd om verbindingen te leggen met ketenpartners?

Welke factoren zijn van invloed op het gebruik van de verwijsindex?

In hoeverre is de verwijsindex geïntegreerd bij de regio’s van de respondenten?

Welke rol kan THORAX spelen in het motiveren om de verwijsindex te gebruiken?

Conclusie


 

Inloggen of registreren