of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Onderzoek afbakening jeugdhulp zonder verblijf

jb-lorenz

Samenvatting

Gemeenten hebben, wellicht zonder dat ze het zich voldoende realiseren, ruimte en mogelijkheden om lokaal te zorgen voor een balans tussen de vraag naar jeugdhulp en een afbakening van de jeugdhulpplicht. In dat kader doen de onderzoekers van jb Lorenz in dit rapport, dat onlangs naar de Tweede Kamer werd gezonden, een aantal aanbevelingen.

 

Inhoudsopgave

1. Achtergrond en onderzoeksopzet

1.1. Achtergrond van dit onderzoek

1.2. Onderzoeksvraag

1.3. Onderzoeksopzet

2. Conclusies en aanbevelingen

2.1. Conclusies

2.2. Aanbevelingen – samenspel

3. Jeugdwet

3.1. De jeugdhulpplicht

4. Afbakening jeugdhulpplicht met andere wettelijke kaders

4.1. Voorliggende voorzieningen

4.2. Onderwijs

4.3. Dyslexiezorg

4.4. Afbakening in de gemeentelijke verordening

4.5. Afbakening met preventie

5. Deskundigheid van de gemeentelijk georganiseerde toegang

6. Procedurele eisen aan de toegang tot jeugdhulp

7. Afbakening met wat mensen zelf kunnen: de ondergrens

Bijlagen

1. Vragenlijst VNG enquête d.d. 7 januari 2020

2. Digitale Mentimeter vragenlijst d.d. 8 april 2020

Inloggen of registreren