of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Ondergrondse afvalcontainers

Factsheet

Hekkelman-afvalcontainer

Samenvatting

Ondergrondse containers worden veelvuldig gebruikt bij de inzameling van huishoudelijk afval. Maar wat moet er allemaal gebeuren voordat zo’n container op de daarvoor bestemde plek kan worden geplaatst? 

Om gemeenten te helpen bij de besluitvorming omtrent plaatsing van ondergrondse containers, heeft de NVRD in samenwerking met Hekkelman Advocaten een stappenplan met bijbehorende Factsheet ondergrondse containers opgesteld. Hierin wordt uitgelegd welke (juridische) stappen genomen moeten worden wanneer een gemeente over wil gaan tot plaatsing van ondergrondse containers.

Inhoudsopgave

Inleiding

Stroomschema

Toelichting ad 1: Afvalstoffenverordening

Toelichting ad 2: Aanwijzing ORAC als inzamelvoorziening

Toelichting ad 3: Vaststelling beleidsregels

Toelichting ad 4: Afdeling 3.4 Awb

Toelichting ad 5: Aanwijzingsbesluit

Toelichting ad 6: (Definitief) Aanwijzingsbesluit

Toelichting ad 7: Beslissing op bezwaar

Toelichting ad 8: Beroep bij Afdeing bestuursrechtspraak van de Raad van State

Toelichting ad 9: Evt. verzoek om voorlopige voorziening

Inloggen of registreren