of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Nieuwe perspectieven voor gemeenten en leerwerkbedrijven

BDO_1

Samenvatting

In de afgelopen jaren is veel veranderd voor gemeenten en sociale werkvoorzieningsbedrijven. Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht en de toegang tot de regeling sociale werkvoorziening afgesloten. In diverse gemeenten en regio’s is nagedacht over de uitvoering van de Participatiewet en hoe de begeleiding en arbeidstoeleiding van de mensen met een arbeidsbeperking daarin een plek krijgt. Dit heeft geleid tot diverse uitvoeringsmodellen. Ook in het huidig tijdsgewricht zien wij dat gemeenten en regio’s hun afwegingen maken over een optimale uitvoering van de Participatiewet. Voor de komende periode verwachten wij ook dat uitvoeringsmodellen opnieuw bekeken worden naar doeltreffendheid en doelmatigheid, mede in het licht van krapper wordende budgetten. Veel sociale werkvoorzieningsbedrijven zijn getransformeerd naar leerwerkbedrijven. Sommige zijn daarbij gefuseerd met de (regionale) sociale diensten, andere zijn ontmanteld. Wat zijn nu de lessen die we kunnen leren uit de afgelopen periode?

Inhoudsopgave

Inleiding

Wat kunnen we leren van de afgelopen jaren?

Analyse om een optimale uitvoering Participatiewet te bereiken

Overzicht uitvoeringsmodellen

Verschillende soorten uitvoeringsmodellen

SER: zes functionaliteiten

Financiële mechanisme

Geen blauwdruk: regionale verschillen

Uitvoeringsmodellen nader uitgewerkt

Samenvatting

Leerpunten en SWOT

Leerpunten

SWOT

Conclusie

Inloggen of registreren