of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Nederlandse kiezer wil het socialer, duurzamer en progressiever

Opvattingen over sociaaleconomische en sociaal-culturele kwesties in 2020, vergeleken met 2010 en 2016 - Peter Kanne

I-OResearch_3

Samenvatting

Kiezer wil linkser en minder conservatief beleid

Uit herhaalonderzoek van I&O-onderzoeker Peter Kanne blijkt dat Nederlandse kiezers nu – enkele maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart – niet alleen hopen op linkser beleid (sociaaleconomisch) van een volgende regering, maar ook minder conservatief beleid (sociaal-cultureel). In 2010 wilde (en kreeg) de kiezer een conservatieve correctie. Nu wil de kiezer een links-progressieve correctie.

Inhoudsopgave

1 Inleiding

1.1 Achtergrond en terugblik

1.2 Verantwoording

2 Posities NL-kiezers

2.1 De Nederlandse kiezer denkt nu (nog) linkser en minder conservatief

2.2 Uitgemaakte zaak: het moet socialer

2.3 Polariserende kwesties: klimaat, immigratie en EU

3 Posities per thema

3.1 Marktwerking in de publieke sector

3.2 Woningmarkt

3.3 Onderwijs

3.4 Inkomen en sociaal

3.5 Overheidsfinanciën

3.6 Mobiliteit: van asfalt naar rekeningrijden?

3.7 Klimaat, energie en de veestapel

3.8 Immigratie, integratie, vrijheid van meningsuiting

3.9 Veiligheid, privacy, straffen

3.10 Internationaal: EU, ontwikkelingssamenwerking, missies

3.11 Ethisch en religieus

3.12 Kunst en cultuur

Inloggen of registreren