of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Naar een meerjarig (Sport)voorzieningenplan

Demografische en maatschappelijke ontwikkelingen bedreigen gemeentelijke sportvoorzieningen

Naar-een-meerjarig--Sport-voorzieningenplan_1

Samenvatting

Gemeenten hebben in toenemende mate aandacht voor de snel oplopende leegstand van maatschappelijk vastgoed. Maatschappelijk vastgoed is vastgoed dat direct of indirect door de belastingbetaler wordt gefinancierd. Uit de ‘Reisgids maatschappelijke voorzieningen’ blijkt dat tot 2030 naar verwachting zo’n 20 miljoen vierkante meter vastgoed vrij komt dat geen maatschappelijke functie meer heeft. De verwachte leegstand is het grootst in het onderwijs en de zorg. Ook de sport zal niet aan deze dreiging ontsnappen.

Welke ontwikkelingen zorgen voor leegstand in gemeentelijke sportaccommodaties? Dat zijn zowel demografische als maatschappelijke ontwikkelingen. Demografische ontwikkelingen kunnen lokaal of regionaal sterk verschillen, maatschappelijke ontwikkelingen spelen overal. Om te weten welke invloed deze ontwikkelingen hebben is het van belang om de functie van gemeentelijke sportvoorzieningen iets nader te duiden.

Inhoudsopgave

Sport als ‘jong-menselijke activiteit’

Hoe ziet de toekomst er uit voor het gemeentelijk sport vastgoed?

Wat is wijsheid?

Kan de vraag naar sportvoorzieningen actief worden beïnvloed?

Is het erg dat de vraag naar gemeentelijke sportvoorziening gaat afnemen?

Meer weten?

Inloggen of registreren