of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Monitoring Beschermd Wonen

Monitoring-Beschermd-Wonen

Samenvatting

De gemeenten bereiden zich voor op invulling van de doordecentralisatie van Beschermd Wonen (BW) naar de individuele gemeenten. Er worden projectgroepen samengesteld waarin gemeenten voorbereidingen treffen voor de decentralisatie. Deze projectgroepen maken beleid en afspraken over wat ze samen en wat ze alleen gaan doen. Een randvoorwaarde voor de doordecentralisatie is het inrichten van een goed proces en grip en inzicht op zaken als kwaliteit, (verdeling van) kosten en cliëntstromen, nu en in de toekomst. Op dit moment is dat inzicht vaak slechts beperkt mogelijk, bijvoorbeeld omdat er veel informatie door de centrumgemeente opgevraagd wordt, of omdat de informatievraag van gemeenten nog niet duidelijk is. De centrumgemeente is vaak in de lead bij de decentralisatie. En dat is logisch vanwege hun huidige verantwoordelijkheid. De gemeenten moeten intensief gaan optrekken de komende periode om de decentralisatie MO-BW op een verantwoorde wijze vorm te kunnen geven en lokaal te kunnen sturen. In deze whitepaper beschrijven we onze visie op de decentralisatie BW 2021 en hoe de opbouw en inrichting van een goede informatievoorziening hierbij cruciaal is.

Inhoudsopgave

Uitdaging: duurzame decentralisatie Beschermd Wonen 2021

Visie Dannenberg: leidraad voor veel gemeenten

De huidige realiteit is anders

Het kan wel

Waar is die man of vrouw echt mee geholpen?

Heldere visie, consequent doorgevoerd

Tellen en vertellen geeft compleet beeld

De cliëntverhalen ophalen

Data verzamelen

Resultaten

Meer weten?

Inloggen of registreren