of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Monitoren van minimabeleid

Beter zicht op de doelgroep minima

Monitoren-van-minimabeleid

Samenvatting

Armoede treft diverse doelgroepen. Door de huidige economische crisis worden ook doelgroepen getroffen die voorheen buiten schot bleven. Elke groep heeft verschillende kenmerken en verdient een specifieke benadering. Binnen het gemeentelijke minimabeleid is een aanbod aan voorzieningen voorhanden om deze doelgroepen te ondersteunen. Maar wat is het bereik van deze regelingen? En wat zijn de effecten van (nieuw) beleid op de inkomens van de doelgroepen?

Inhoudsopgave

Armoedemonitor

Inkomensmatrix

Inkomens Effectrapportage

Inloggen of registreren