of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Monitor Jeugdzorg

Regie over de jeugdzorg

Monitor-Jeugdzorg

Samenvatting

De transitie van de jeugdzorg is een omvangrijke operatie die een goede voorbereiding vergt. Registraties van instellingen leveren slechts een globaal beeld op geaggregeerd niveau van de omvang van het zorgaanbod. Als u op gedetailleerd niveau weet wat er op u afkomt, kunt u meteen de slag maken naar een efficiënte inbedding van de jeugdzorg in uw bestaande (Wmo-)beleid of wijkgerichte aanpak.

De Monitor Jeugdzorg van KWIZ levert permanente informatie op het niveau van gemeente, wijk, huishouden en individu en is daarmee een onmisbaar instrument voor uw regievoering.

Inhoudsopgave

Aanbod en bereik van de jeugdzorg

Kennis van de doelgroep in aantallen en kenmerken

Inzicht in de kosten

Monitoring

Effectmeting

Inloggen of registreren