of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Mislukte aanbestedingen door overspannen markt

Hoe een mislukte aanbesteding uiteindelijk toch kan slagen

Mislukte-aanbestedingen

Samenvatting

Aanbestedingsprocedures voor 'werken' verlopen moeizaam in de huidige markt. Opdrachtgevers ontvangen geen of te hoge inschrijvingen en kunnen daarom de opdracht niet gunnen, terwijl het project wel verder moet. Wij krijgen veel vragen hierover. Er zijn mogelijkheden om dit op te lossen, maar nog beter is het om te voorkomen dat aanbestedingen mislukken.

Inhoudsopgave

Openbare procedure of niet-openbare procedure

Geen aanmeldingen/inschrijvingen of geen geschikte aanmeldingen/inschrijvingen

Onregelmatige inschrijvingen

Onderhandelingsprocedure zonder aankondiging

Mededingingsprocedure met onderhandeling of concurrentiegerichte dialoog

Inloggen of registreren