of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Meer grip op de zorg

Risicosignalering in het sociaal domein voor gemeenten en inkooporganisaties

Annual-Insight

Samenvatting

Zorgcontinuïteit is een van de hoogste prioriteiten van gemeenten en regio’s. Regionale overheden zijn afhankelijk van zorgaanbieders, zeker wanneer er veel budget of cliënten bij één aanbieder zijn ondergebracht, of wanneer er slechts één zorgaanbieder zorg biedt aan een kleine, kwetsbare doelgroep. Daarom hebben financiële problemen bij zorgaanbieders direct een negatieve impact op zowel de continuïteit als de kwaliteit van de zorg. Het kan zijn dat gemeenten als gevolg hiervan niet meer aan hun zorgtaak kunnen voldoen en dat kwetsbare groepen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. In het ergste geval komen cliënten op straat te staan of moeten ze worden overgedragen aan andere zorgaanbieders.

 

Financiële risico’s op tijd signaleren

In plaats van af te wachten en pas te handelen als dergelijke situaties zich voordoen, moeten gemeenten inzicht hebben in de (financiële) gezondheid van zorgaanbieders. Zo kunnen ze signalen herkennen, mogelijke risico’s blootleggen en de onderliggende problematiek samen met de zorgaanbieder aanpakken. Maar hoe maak je de grote hoeveelheden (financiële) data in het zorglandschap inzichtelijk?

 

Continuïteitsrisico’s in kaart brengen Welke zorgaanbieder heeft financiële problemen? Wat veroorzaakt deze problemen? Hoe belangrijk is deze aanbieder voor mijn zorglandschap? Het zijn essentiële vragen om de stand van zaken en continuïteitsrisico’s in kaart te brengen.

 

In deze whitepaper hebben wij een aantal praktische handvatten opgesteld om daarbij te helpen. We definiëren de belangrijkste vijf kengetallen en leggen uit hoe je deze toe kunt passen om inzicht in de financiële situatie en processen van zorgaanbieders te krijgen. Meer inzicht betekent dat je proactief met aanbieders om de tafel kunt gaan zitten en gericht vragen kunt stellen. Zijn de problemen structureel of tijdelijk? Hoe wordt de zorg op termijn gewaarborgd? Wat is het reddingsplan? De tijd en resources van de gemeente kunnen dankzij financiële inzichten doelgerichter worden ingezet en het gemeentebestuur vroegtijdig geïnformeerd.

 

Annual Insight analyseert de financiële gegevens van zorgaanbieders in Nederland. Daarmee bieden we scherpe inzichten die gemeenten en inkooporganisaties kunnen gebruiken om grip te krijgen op het Sociaal Domein. In deze whitepaper zetten we uiteen wat deze inzichten kunnen betekenen voor de zorgcontinuïteit in jouw gemeente of regio.

Inhoudsopgave

Zorgen over het zorglandschap

Datagedreven besluitvorming

Continuïteitsrisico’s bij zorgaanbieders in kaart brengen

Bronnen van inzicht

Grip op de zorg met vijf financiële kengetallen

Risicosignalering toevoegen als instrument

Risicosignalering uitbesteden

Risicosignalering in de praktijk

Risicosignalering = grip op zorg

Inloggen of registreren