of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Lokaal sociaal ecosysteem

Meer impact door samenwerking in sociaal domein

ScreenHunter-218-Sep.-30-10.57

Samenvatting

Het sociaal domein staat al enige tijd bol van de veranderingen. We zien dat veel gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties hierdoor worstelen met allerlei vragen. Zoals: hoe pakken we deze transformatie aan? Wat betekent het voor onze positie? En hoe zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst? Maar ook: hoe organiseren we de juiste innovatie? Op welke manier versterken we de eigen kracht van burgers? Wat is een slimme invulling van ‘één gezin, één plan, één regisseur’? En hoe vergroten we de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

 

We hebben niet de illusie dat we deze en de vele andere vragen die we dagelijks tegenkomen, kunnen beantwoorden in een whitepaper. Dat zou het lokale maatwerk tekortdoen. Niet één gemeente of regio is tenslotte hetzelfde. Wel herkennen we een aantal algemene lijnen en hebben we onze eigen visie en aanpak, die we graag delen.

 

In deze whitepaper laten we zien hoe gemeenten en maatschappelijke organisaties samen meer impact kunnen realiseren, als zij hun vraagstukken benaderen vanuit een zogenoemd lokaal sociaal ecosysteem. Zo’n benadering geeft een goede basis voor de transitie in het brede sociale domein, maar ook voor thema’s als participatie, zorg, welzijn, samenwerking en innovatie.

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Visie op lokaal sociaal ecosysteem

3. KplusV Impact Canvas©

4. Waarom KplusV?

5. Meer weten?

Inloggen of registreren