of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Leerlingenstromen in het Voortgezet Onderwijs in Noord-Groningen

Francine Burema en Marten Middeldorp

Atlas-Research_1

Samenvatting

De regio Noord-Groningen kampt met krimp en vergrijzing. Het gevaar bestaat dat dat leidt tot een verschraling van het voorzieningenniveau en een daardoor afnemende leefbaarheid en verdere krimp in de regio. De instellingen voor voortgezet onderwijs in de regio werken aan een plan om de bereikbaarheid van voortgezet onderwijs in het gebied op peil te houden. Dit onderzoek brengt in beeld hoe de huidige leerlingenstromen tussen woonlocaties van leerlingen en schoollocaties lopen en welke plekken in het gebied het gunstigst gelegen zijn. Dit gebeurt aan de hand van een analyse van de reistijden van leerlingen naar (potentiële) schoollocaties.

Inhoudsopgave

Samenvatting en conclusies

1 Inleiding

1.1 Onderzoeksvragen

1.2 Onderzoeksmethode

1.3 Leeswijzer

2 Huidige situatie en leerlingenstromen

2.1 Praktijkonderwijs

2.2 VMBO BB/KB

2.3 VMBO GL/TL

2.4 Havo / VWO

3 Geoptimaliseerde leerlingenstromen en natuurlijke kernen

3.1 VMBO BB/KB

3.2 VMBO GL/TL

3.3 Havo / VWO

3.4 Alle niveaus

Technische bijlage: bepalen van reistijden en natuurlijke kernen

Inloggen of registreren