of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Landelijk pilot integraal persoonsgebonden budget

pgb

Samenvatting

Dicht bij de inwoner. Integrale ondersteuning. Eén gezin, één plan, één regisseur. Dit zijn de beleidsmotto’s in veel gemeenten met betrekking tot de komende decentralisaties. Maar tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren, zo dichtte Willem Elsschot ooit. Zeker voor het beleid heeft deze dichtregel een grote relevantie. Want in de dagelijkse praktijk kennen we schotten, gescheiden verantwoordelijkheden, deeldomeinen, aparte loketten en verschillende geldstromen. Zaken die het dagelijkse leven van een inwoner met een ondersteuningsbehoefte er niet makkelijker op maken. Deze inwoner kan echter niet anders dan zich aanpassen aan de gegroeide praktijk. En zo kan het gebeuren dat dezelfde inwoner op verschillende momenten en door verschillende instanties wordt geïndiceerd, voorzieningen steeds opnieuw moeten worden aangevraagd, elkaar overlappen of dat er hiaten vallen in een reële ondersteuningsbehoefte. De praktijk is er een van schotten. Van ongedeelde, geïntegreerde ondersteuning is geen sprake. Het systeem maakt van inwoners met een ondersteunings-behoefte ‘gedeelde’ mensen; opgeknipt in domeinen. Het gevolg is dat het deze inwoners onnodig moeilijk wordt gemaakt, er wordt ingeleverd op de kwaliteit van de ondersteuning (passende ondersteuningsarrangementen) en dat maatschappelijke en economische efficiencywinsten worden gemist.

 

Een integraal persoonsgebonden budget (i-pgb) kan een oplossing zijn voor deze gegroeide praktijk. Het zet de inwoner met een ongedeelde ondersteuningsvraag zelf in regie, gericht op het oplossen van problemen die zich vanuit beleidsoptiek in verschillende domeinen afspelen.

De gemeenten Woerden en Delft hebben van staatssecretaris van Rijn de unieke gelegenheid gekregen om een pilot met het i-pgb te starten. De kans die zich nu voordoet is een logische vervolgstap op de lopende ontwikkelingen in beide gemeenten, die vorm hebben gegeven aan een geïntegreerde toegang tot en een integrale ondersteuning van inwoners met een ondersteuningsbehoefte in het sociaal domein.

In de pilot worden domeinen en budgetten met elkaar verbonden en onnodige indicaties vermeden. Niet het beleid staat centraal, maar het door de inwoner zelf opgestelde ondersteuningsplan.

Dit ondersteuningsplan omvat alle domeinen, geldt voor een langere periode en vormt de toegang tot de noodzakelijke ondersteuning. Hierdoor zijn geïsoleerde en herhaalde indicaties niet meer nodig.

In de kern gaat de pilot over de emancipatie van de inwoner in het sociaal domein.

Inhoudsopgave

Inleiding

Definitie en kenmerken i-pgb

Leereffecten en doelen pilot i-pgb

Fasering en aanpak pilot i-pgb

Meer informatie

Inloggen of registreren