of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Kwartaalbericht Q4 2019

Grondexploitaties

Kwartaalbericht_2

Samenvatting

In het Kwartaalbericht grondexploitaties presenteren wij de belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot gebiedsontwikkeling en grondexploitaties. Het Kwartaalbericht geeft inzicht in de ontwikkeling van de belangrijkste macro-economische kengetallen met betrekking tot gebiedsontwikkeling in Nederland. De opbouw van het Kwartaalbericht sluit aan bij de opbouw van een standaard grondexploitatie.

Daarnaast treft u de Metafoor Residex: de graadmeter voor grondwaardeontwikkeling voor woningbouw in Nederland en ‘Midden-land’. Onder het Middenland worden de gemeenten beschouwd die enerzijds niet hoog-stedelijk en anderzijds niet agrarisch zijn.

Naast de Metafoor Residex komt de index van het Kadaster aan bod. Beide indexen geven de ontwikkeling van de grondwaarde voor woningbouw weer. Het verschil is dat de Metafoor Residex gebaseerd is op een residuele grondwaarde berekening. De index van het Kadaster is gebaseerd op feitelijk gerealiseerde transactieprijzen.

De verantwoording van de cijfers en een begrippenlijst zijn aan het eind eind van het Kwartaalbericht opgenomen.

Inhoudsopgave

Inleiding

Samenvatting

Woningprijsontwikkeling

Bouwkostenontwikkeling

Grondprijsontwikkeling

Ontwikkeling rente

Ontwikkeling inflatie

Verantwoording

Begrippen

Inloggen of registreren