of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Kwartaalbericht Q4 2018

De belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot gebiedsontwikkeling en grondexploitaties

Kwartaalbericht-feb-19

Samenvatting

De Metafoor Residex, de graadmeter voor de grondwaarde van woningbouw, is in het laatste kwartaal gestegen met 11,7%. Op jaarbasis bedraagt de stijging van de index 20,4%. Zowel de bouwkosten als de woningprijzen zijn in het afgelopen jaar hard gestegen.

 

De gemiddelde transactieprijs van een woningbouwkavel, bijgehouden door het Kadaster, is in het afgelopen jaar stabiel gebleven.

 

In dit kwartaalbericht komt zowel de Metafoor Residex als de index van het Kadaster aan bod. Beide indexen geven de ontwikkeling van de grondwaarde weer. Het verschil is dat de Metafoor Residex gebaseerd is op een residuele grondwaarde berekening. De index van het kadaster is gebaseerd op feitelijk gerealiseerde transactieprijzen.

 

De NVM huizenprijs per m² voor bestaande woningen is het afgelopen kwartaal met 2,2% gestegen. Op jaarbasis is sprake van een prijs-stijging van 9,1%. Dit is een landelijk cijfer, er bestaan grote regionale verschillen.

 

De woningbouwkosten blijven gestaag stijgen als gevolg van schaarste van grondstoffen en beperkte beschikbaarheid van arbeidskrachten. Inclusief het aanbestedingseffect is sprake van een stijging van 1,1% dit kwartaal en een stijging van 7,8% op jaarbasis. Voor de kosten in de GWW sector is sprake van een stijging van 2,98% ten opzichte van vorig jaar.

Inhoudsopgave

Inleiding

Samenvatting

Woningprijsontwikkeling

Bouwkostenontwikkeling

Grondprijsontwikkeling

Kostenontwikkeling grond=, weg en waterbouw

Ontwikkeling inflatie

Ontwikkeling rente

Inloggen of registreren