of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Kwartaalbericht Q2 2020. Nieuws en publicaties - Grondexploitaties

Metafoor_6

Samenvatting

In het Kwartaalbericht grondexploitaties presenteren wij de belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot gebiedsontwikkeling en grondexploitaties. Het Kwartaalbericht geeft inzicht in de ontwikkeling van de belangrijkste macro-economische kengetallen met betrekking tot gebiedsontwikkeling in Nederland.

Daarnaast treft u de Metafoor Residex: de graadmeter voor grondwaardeontwikkeling voor woningbouw in Nederland en ‘Middenland’. Onder het Middenland worden de gemeenten beschouwd die enerzijds niet hoog-stedelijk en anderzijds niet agrarisch zijn.

Naast de Metafoor Residex komt de index van het Kadaster aan bod. Beide indexen geven de ontwikkeling van de grondwaarde voor woningbouw weer. Het verschil is dat de Metafoor Residex gebaseerd is op een residuele grondwaarde berekening. De index van het Kadaster is gebaseerd op feitelijk gerealiseerde transactieprijzen.

Nieuw dit jaar zijn de hoofdstukken omtrent commercieel vastgoed. In deze hoofdstukken wordt ingegaan op de vraag naar commercieel vastgoed en de ontwikkeling van de bouwkosten aan de aanbodkant.

De verantwoording van de cijfers en een begrippenlijst zijn aan het eind van het Kwartaalbericht opgenomen.

Inhoudsopgave

Samenvatting

Woningmarkt

- Woningprijsontwikkeling

- Woningbouwkosten

- Grondprijzen woningbouw

- Kostenontwikkeling grond-, weg- en waterbouw

- Commercieel vastgoed: vraag

- Commercieel vastgoed: bouwkosten

- Ontwikkeling rente

- Ontwikkeling inflatie

Verantwoording

Begrippen

Inloggen of registreren