of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Kwartaalbericht Q1 2020. Nieuws en publicaties - grondexploitaties

Metafoor_4

Samenvatting

In het Kwartaalbericht grondexploitaties presenteren wij de belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot gebiedsontwikkeling en grondexploitaties. Het Kwartaalbericht geeft inzicht in de ontwikkeling van de belangrijkste macro-economische kengetallen met betrekking tot gebiedsontwikkeling in Nederland. De opbouw van het Kwartaalbericht sluit aan bij de opbouw van een standaard grondexploitatie.

Daarnaast treft u de Metafoor Residex: de graadmeter voor grondwaardeontwikkeling voor woningbouw in Nederland en ‘Middenland’. Onder het Middenland worden de gemeenten beschouwd die enerzijds niet hoogstedelijk en anderzijds niet agrarisch zijn.

Naast de Metafoor Residex komt de index van het Kadaster aan bod. Beide indexen geven de ontwikkeling van de grondwaarde voor woningbouw weer. Het verschil is dat de Metafoor Residex gebaseerd is op een residuele grondwaardeberekening. De index van het Kadaster is gebaseerd op feitelijk gerealiseerde transactieprijzen.

Nieuw in dit kwartaalbericht zijn de hoofdstukken omtrent commercieel vastgoed. In deze hoofdstukken wordt ingegaan op de vraag naar commercieel vastgoed en de ontwikkeling van de bouwkosten aan de aanbodkant.

De verantwoording van de cijfers en een begrippenlijst zijn aan het eind van het Kwartaalbericht opgenomen.

Inhoudsopgave

Inleiding

Samenvatting

Woningmarkt

Woningprijsontwikkeling

Woningbouwkosten

Grondprijzen woningbouw

Kostenontwikkeling grond-, weg- en waterbouw

Commercieel vastgoed: vraag

Commercieel vastgoed: bouwkosten

Ontwikkeling rente

Ontwikkeling inflatie

Verantwoording

Begrippen

Inloggen of registreren