of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Kwartaalbericht Grondexploitaties Q3 2020

Metafoor_8

Samenvatting

In dit kwartaalbericht kunnen de eerste conclusies over de effecten van de Coronacrisis worden getrokken. De woningmarkt wordt tot dusver maar beperkt beïnvloed door de crisis. De woningprijzen per m² van bestaande woningen zijn dit kwartaal weer flink gestegen, namelijk met meer dan 3%. Op jaarbasis zijn de prijzen zelfs met meer dan 10% toegenomen. Daarnaast is het twintig jaar geleden dat er zo weinig woningen te koop stonden.

De prijzen van nieuwbouwwoningen liggen een stuk hoger dan die van bestaande woningen. Desondanks wordt dit verschil in prijs per m² steeds kleiner. De prijzen per m² van nieuwbouwwoningen zijn het afgelopen jaar ‘maar’ met 6% toegenomen.

In tegenstelling tot de woningprijzen stijgen de bouwkosten nog maar beperkt. In het afgelopen kwartaal betrof deze stijging slechts 0,2%. De afgelopen kwartalen laten daarmee een stabilisatie van de woningbouwkosten zien. Ook de aanbestedingsindex laat een beperkte stijging zien van 0,1%. Op jaarbasis is zelfs een daling van 1,1% zichtbaar. Dit betekent dat bouwopdrachten voor een lagere prijs op de markt worden gezet.

Als gevolg van de stabilisatie van de bouwkosten en de stijgende woningprijzen is de Metafoor Residex afgelopen kwartaal gestegen met 10,7%. Dit betekent dat de theoretische waarde van woningbouwgrond is toegenomen. Op jaarbasis is de Residex nog sterker gestegen: met 39,8%.

De werkelijke transactieprijzen van woningbouwkavels, bijgehouden door het Kadaster, tonen een meer stabiele ontwikkeling. De prijs van de grond laat zich blijkbaar minder beïnvloeden door de

marktontwikkelingen. De gemiddelde prijs per m² van bouwkavels bedroeg volgens het Kadaster in het derde kwartaal € 496,-. Dit betreft een stijging van 9,3% ten opzichte van vorig kwartaal. De effecten van de Coronacrisis op de grondprijzen zullen op de langere termijn moeten blijken.

Inhoudsopgave

Inleiding

Samenvatting

Woningprijsontwikkeling

Woningbouwkosten

Grondprijzen woningbouw

Commercieel vastgoed: vraag

Commercieel vastgoed: bouwkosten

Kostenontwikkeling grond-, weg- en waterbouw

Inflatie

Rente

Inloggen of registreren