of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Kwartaalbericht Grondexploitaties Q2 2018

Metafoor

Samenvatting

In het kwartaalbericht grondexploitaties presenteren wij de belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot gebiedsontwikkeling en grondexploitaties. Wij hebben de meest recente kwartaalcijfers van een aantal toonaangevende instanties voor u gebundeld. Daarbij treft u de Metafoor Residex: de graadmeter voor grondwaarde woningbouw in Nederland en de regio ‘Middenland’. Met de Metafoor Regio Residex brengen wij de grondwaardeontwikkeling in beeld. Onder ‘Middenland’ worden de gemeenten die enerzijds niet hoogstedelijk en anderzijds niet agrarisch zijn beschouwd. Dit kwartaalbericht geeft inzicht in de ontwikkeling van de belangrijkste macro-economische kosten- en opbrengstenkengetallen met betrekking tot gebiedsontwikkeling in Nederland. De opbouw van deze memo sluit aan bij de opbouw van een standaard grondexploitatie. De verantwoording van de cijfers en een begrippenlijst zijn aan het eind van het rapport opgenomen.

Inhoudsopgave

Inleiding
Samenvatting
Woningprijsontwikkeling
Bouwkostenontwikkeling
Grondprijsontwikkeling
Kostenontwikkeling grond-, weg en waterbouw
Ontwikkeling inflatie
Ontwikkeling rente

Inloggen of registreren