of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Kwartaalbericht Grondexploitaties Q1 2019

Metafoor-Kwartaalbericht

Samenvatting

In het kwartaalbericht grondexploitaties presenteren wij de belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot gebiedsontwikkeling en grondexploitaties. Dit kwartaalbericht geeft inzicht in de ontwikkeling van de belangrijkste macro-economische kosten- en opbrengstenkengetallen met betrekking tot gebiedsontwikkeling in Nederland. De opbouw van dit kwartaalbericht sluit aan bij de opbouw van een standaard grondexploitatie. Daarnaast treft u de Metafoor Residex: de graadmeter voor grondwaardeontwikkeling voor woningbouw in Nederland en ‘Middenland’. Onder het Middenland worden de gemeenten beschouwd die enerzijds niet hoogstedelijk en anderzijds niet agrarisch zijn.

De verantwoording van de cijfers en een begrippenlijst zijn aan het eind van het kwartaalbericht opgenomen.

Inhoudsopgave

Inleiding

Samenvatting

Woningprijsontwikkeling

Bouwkostenontwikkeling

Grondprijsontwikkeling

Kostenontwikkeling grond-, weg en waterbouw

Ontwikkeling inflatie

Ontwikkeling rente

Inloggen of registreren