of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Kwartaalbericht grondexploitaties 2017 Q4

Kwartaalbericht

Samenvatting

In het kwartaalbericht grondexploitaties presenteren wij de belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot gebiedsontwikkeling en grondexploitaties. Wij hebben de meest recente kwartaalcijfers van een aantal toonaangevende instanties voor u gebundeld. Daar hebben wij de Metafoor Residex & Metafoor Regio Residex aan toegevoegd: de graadmeter voor grondwaarde woningbouw in Nederland en de regio ‘Middenland’. Met de Metafoor Regio Residex trachten we de grondwaarde in het midden van het land: ‘Middenland’ in beeld te brengen. Met het midden bedoelen we de gemeenten die enerzijds niet hoog- stedelijk zijn en anderzijds niet agrarisch.
 
Dit kwartaalbericht geeft inzicht in de ontwikkeling van de belangrijkste macro-economische kosten- en opbrengstenkengetallen met betrekking tot gebiedsontwikkeling in Nederland. De opbouw van deze memo sluit aan bij de opbouw van een standaard grondexploitatie. De verantwoording van de cijfers en een begrippenlijst zijn aan het eind van de memo opgenomen.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Woningprijsontwikkeling
Woningbouwkosten
Kosten grond-, weg en waterbouw
Inflatie
Kortlopende rente
Langjarige rente
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inloggen of registreren