of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Kwartaalbericht grondexploitaties 2017 Q2

Kwartaalbericht-Q2-2017

Samenvatting

Met het kwartaalbericht grondexploitaties presenteren wij de belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot gebiedsontwikkeling en grondexploitaties. Wij hebben de meest recente kwartaalcijfers van een aantal toonaangevende instanties voor u gebundeld. Daar hebben wij de Metafoor Residex & Metafoor Regio Residex aan toegevoegd: de graadmeter voor grondwaarde woningbouw in Nederland en de regio ‘Middenland’. Met de Metafoor Regio Residex trachten we de grondwaarde in het midden van het land: ‘Middenland’ in beeld te brengen. Met het midden bedoelen we de gemeenten die enerzijds niet hoog- stedelijk zijn en anderzijds niet agrarisch.

 

Dit kwartaalbericht geeft inzicht in de ontwikkeling van de belangrijkste macro-economische kosten- en opbrengstenkengetallen met betrekking tot gebiedsontwikkeling in Nederland. De opbouw van deze memo sluit aan bij de opbouw van een standaard grondexploitatie. De verantwoording van de cijfers en een begrippenlijst zijn aan het eind van de memo opgenomen.

Inhoudsopgave

Kwartaalbericht grondexploitaties 2017 Q2 2

Woningprijsontwikkeling 6

Woningbouwkosten 10

Kosten grond-, weg en waterbouw 17

Inflatie 18

Kortlopende rente 18

Langjarige rente

Inloggen of registreren