of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Kwartaalbericht Grondexploitaties 2017 Q1

whitepaper-Metafoor

Samenvatting

De lay out van het kwartaalbericht is vernieuwd en daarnaast introduceren we een infographic, waarin in een paar oogopslagen de grondwaarde ontwikkelingen en overige trends en ontwikkelingen in de gebiedsontwikkeling te vangen zijn. We hopen dat u deze nieuwe opzet een verbetering vindt. Heeft u tips of aanvullingen? Neem dan contact op met info@metafoor.nl.

 

In het kwartaalbericht grondexploitaties presenteren wij de belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot gebiedsontwikkeling en grondexploitaties. Wij hebben de meest recente kwartaalcijfers van een aantal toonaangevende instanties voor u gebundeld. Daar hebben wij de Metafoor Residex & Metafoor Regio Residex aan toegevoegd: de graadmeter voor grondwaarde woningbouw in Nederland en de regio ‘Middenland’.

 

De Metafoor Regio Residex kent dit kwartaal de primeur in het kwartaalbericht. Met deze index trachten we de grondwaarde in het midden van het land: ‘Middenland’ in beeld te brengen. Met het midden bedoelen we de gemeenten die enerzijds niet hoog stedelijk zijn en anderzijds niet agrarisch.

 

Dit kwartaalbericht geeft inzicht in de ontwikkeling van de belangrijkste macro-economische kosten- en opbrengstenkengetallen met betrekking tot gebiedsontwikkeling in Nederland.

 

De opbouw van deze memo sluit aan bij de opbouw van een standaard grondexploitatie. De verantwoording van de cijfers en een begrippenlijst zijn aan het eind van de memo opgenomen.

Inhoudsopgave

Kwartaalbericht grondexploitaties 2017 Q1

Woningprijsontwikkeling

Woningbouwkosten

Kosten grond-, weg en waterbouw

Inflatie

Kortlopende rente

Langjarige rente

Inloggen of registreren