of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Kwaliteitsmaatregelen Jeugdhulp. Op weg naar kwaliteitsverbetering in het het sociaal domein

Van-Dam---Oosterbaan-Kwaliteitsmaatregelen

Samenvatting

Sinds de decentralisaties in 2015 kampen veel gemeenten met tekorten in het sociaal domein, onder andere in de Jeugdzorg.

Deze tekorten zorgen ervoor dat veel gemeenten grip proberen te krijgen op de zorgkosten. Van Dam & Oosterbaan heeft reeds mogelijke beheersmaatregelen voor het sociaal domein in kaart gebracht. De focus op de beheersing van de zorgkosten mag echter niet de kwaliteit van de zorg benadelen. Daarom is het van belang om, naast het inzetten van beheersmaatregelen, ook in te zetten op kwaliteitsverbetering van de jeugdzorg.

Dit bestand geeft een overzicht van kwaliteitsmaatregelen die getroffen kunnen worden om de kwaliteit van de jeugdzorg te waarborgen en te verbeteren. Tevens geeft dit bestand een overzicht van interessante data-analyses die inzicht geven hoe de kwaliteit van zorg vastgesteld kan worden en die handvatten geven om deze kwaliteit te verbeteren. Het betreft puur een overzicht van relevante door Van Dam & Oosterbaan geconstateerde kwaliteitsmaatregelen of data-analyses die bijdragen aan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg. Dit document geeft daarmee geen uitputtend overzicht van alle mogelijke kwaliteitsmaatregelen die er binnen de jeugdzorg mogelijk zijn.

Inhoudsopgave

Inleiding

Deel 1 - De 6 pijlers

Deel 2 - De matrix

Deel 3 - Toelichting kwaliteitsmaatregelen

3.1 Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen

3.2 Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien

3.3 Alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen

3.4 Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden

3.5 Investeren in vakmanschap

Wat wij doen

Literatuurlijst

Inloggen of registreren