of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Kostenprognose Wmo

Wonen, welzijn en zorg

Wonen--welzijn-en-zorg-Kostenprognose-Wmo

Samenvatting

Vanaf 2013 heeft elke gemeente te maken met de overgang van de AWBZ-functies Dagbesteding en Begeleiding. Deze overgang, zeker in relatie tot de ontwikkelingen richting één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt en de overgang van jeugdzorg en Jeugd-GGZ, versterkt de regierol van de gemeente. De gemeente is hierdoor in staat om integrale beleidskeuzes te maken. Aan de andere kant zijn ook de financiële risico’s van de gemeente groter geworden.

Inhoudsopgave

Kostenprognose en zicht op de doelgroep

• Huishoudelijke Hulp

• Individuele Wmo voorzieningen

• Begeleiding en Dagbesteding

Inloggen of registreren