of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Klantportaal voor de zelfwerkzame burger

Meer doen voor minder met Klantportaal

Klantportaal-voor-de-zelfwerkzame-burger

Samenvatting

Nederlandse gemeenten staan voor forse uitdagingen.

Vanwege de drie decentralisaties op het sociale domein (jeugdzorg, Wmo en Participatiewet) krijgen gemeenten er vanaf 2015 veel taken en verantwoordelijkheden bij.

Ook liggen er grote opgaven om de kwaliteit van dienstverlening aan burgers te verbeteren, de zelfwerkzaamheid van de burger te faciliteren en de dienstverlening

voor 2017 volledig digitaal aan te bieden. Deze uitdagingen stellen flinke eisen aan de ambtelijke, organisatorische en financiële slagkracht van gemeenten.

PinkRoccade Local Government ontwikkelde met het oog op de Participatiewet een digitaal en interactief Klantportaal, waarin burgers een deel van hun gegevens zelf

kunnen beheren. Ambtenaren houden daardoor tijd over voor een meer persoonlijke benadering.

Inhoudsopgave

Burger als goedkoopste ambtenaar

Gegevens 24/7 plaatsonafhankelijk inzichtelijk

Meer tijd voor persoonlijke benadering

Veiligheid gegarandeerd

Inloggen of registreren