of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Kansen creëren door focus op elkaars kwaliteiten

Samenwerking Afval – Buitenruimte - Participatiewet

Samenwerking-Afval-Buitenruimte-Sociaal-Domein

Samenvatting

In dit document geven we antwoord op de vraag hoe u vraagstukken in afval en beheer van de openbare ruimte slim kunt combineren met de ontwikkelingen binnen de Participatiewet. Waar liggen kansen en gezamenlijke doelen? Hoe brengt u een effectieve samenwerking tot stand? Hoe geeft u invulling aan de 'quick wins' en zorgt u er tegelijkertijd voor dat u ook een brede blik houdt op duurzame gezamenlijke resultaten op de langere termijn?
Allereerst schetsen we kort de ontwikkelingen in het afval, het beheer van de buitenruimte, en de participatie. Daarna presenteren wij onze visie op samenwerking, vooral gebaseerd op het koppelen van doelen. Vervolgens bieden wij u enkele scenario's waarmee winst te behalen is en gaan wij in op de kritische succesfactoren van deze scenario's. Tenslotte geven we u enkele voorbeelden uit ons werkveld en een aantal tips.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

KplusV organisatieadvies, verschil zien verschil maken

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen op de drie terreinen

2.1 Afval

2.2 Buitenruimte

2.3 Participatie

3. Visie op samenwerking: doelen koppelen

3.1 Afval

3.2 Buitenruimte

3.3 Participatie

4. Wat lost samenwerking op?

5. Verschillende scenario's

6. Verdienmodel

7. Voorbeelden uit de praktijk van KplusV

7.1 Voorbeeld 1: wijkbedrijf openbare ruimte van gemeente Doetinchem

7.2 Voorbeeld 2: slimme samenwerking afvalbedrijf, werkvoorziening en gemeente Zwolle

7.3 Voorbeeld 3: Bedrijf Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte (BBOOR) gemeente Lochem

8. Overweging en conclusie

Bijlage: referentielijst

Inloggen of registreren