of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Juridisch Kwartaalbericht september 2020

Metafoor_7

Samenvatting

In deze kwartaalberichten geven wij toelichting op interessante juridische actualiteiten in de gebiedsontwikkeling. In dit kwartaalbericht wordt gekeken naar de eindafrekening bij een exploitatieplan. De Wro is inmiddels alweer 12 jaar geleden in werking getreden. Steeds meer Wro-bestemmingsplannen naderen de periode van tien jaar waarvoor ze ooit werden vastgesteld. Vaak was die tien jaar ook de periode van het exploitatieplan, als dat erbij werd vastgesteld. Om die reden kan worden verwacht dat gemeenten de komende tijd vaker te maken krijgen met het opstellen van een eindafrekening. Hoe moet dat eigenlijk? En wat als in een exploitatieplanherziening een programmawijziging is verwerkt sinds het moment dat iemand bij de vergunning een exploitatiebijdrage heeft betaald? Kristian van de Laar heeft daar een grondige en uitvoerige bijdrage over geschreven.

 

Indien u nadere informatie of een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek wenst, kunt u contact opnemen met onze juridisch adviseur Evert Jan van Baardewijk.

 

Contactgegevens Evert Jan van Baardewijk

Telefoonnummer: 06 239 915 73

E-mailadres: evertjan.van.baardewijk@metafoor.nl

 

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u terecht op www.metafoorro.nl.

Inhoudsopgave

Introductie

De vaststelling van een eindafrekening bij een exploitatieplan. De systematiek en de gevolgen van een programmawijziging

1. Inleiding

2. Opstellen van een eindafrekening bij een exploitatieplan na een programmawijziging

3. Begrippen

4. Casus

5. Berekening van de exploitatiebijdrage bij de verlening van de omgevingsvergunning

5.1. Stappenplan t.b.v. het bepalen van de exploitatiebijdrage

5.2. Bepalen exploitatiebijdrage per eigenaar

6. De eindafrekening

6.1. Stappenplan t.b.v. het bepalen van de exploitatiebijdrage bij de eindafrekening

6.2. Mogelijkheden bij opstellen eindafrekening

6.2.1. Aanpassing kosten, meevaller

6.2.2. Aanpassing kosten, tegenvaller

6.2.3. Aanpassing programma, variant aanpassing categorie appartementen

6.2.4. Aanpassing programma, variant goedkoper programma

6.2.5. Aanpassing programma, gewijzigde gewichtsfactoren

6.3. Overzicht gevolgen aanpassing kosten en programmawijziging

7. Procedure

8. Gevolgen voor de praktijk en de eindafrekening

9. Tot slot

Inloggen of registreren