of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Juridisch Kwartaalbericht september 2017

Juridische berichtgeving over actualiteiten in gebiedsontwikkeling

whitepaper-Jur.kwartaalbericht

Samenvatting

Uit contacten met meerdere van onze opdrachtgevers uit de private sector bleek dat juridische berichtgeving over actualiteiten in gebiedsontwikkeling wordt gemist, met name op het vlak van grondexploitatie en kostenverhaal. Er zijn allerlei nieuwsbrieven die voorzien in actualiteiten in het omgevingsrecht en ook wel in het vastgoedrecht. Daarmee wordt echter toch niet het geheel van gebiedsontwikkeling gedekt. Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling wil met een kwartaalbericht private partijen voorzien van actualiteiten ten aanzien van wet-/regelgeving en jurisprudentie. We zullen ons daarmee in hoofdzaak richten op grondexploitatie en kostenverhaal, maar er zeker ook andere aspecten van gebiedsontwikkeling bij betrekken. Deze berichtgeving willen we toespitsen op de relevantie voor de praktijk, want daarvoor zijn we tenslotte een adviesbureau. Met ingang van de het kwartaalbericht van september 2017 is de doelgroep verbreed. Vanuit gemeentelijke organisaties bleek ook de nodige interesse voor ons kwartaalbericht te bestaan.

 

Indien u nadere informatie of een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek wenst, kunt u contact opnemen met onze juridisch adviseur Evert Jan van Baardewijk.

 

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 239 915 73

E-mailadres: evertjan.van.baardewijk@metafoor.nl

 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.metafoorro.nl.

Voor meer informatie kunt u terecht op .

Inhoudsopgave

Introductie

1 Ministeriële regeling plankosten exploitatieplan (deel 2)

2 Verplichten bekendmaking terinzagelegging bestemmingsplan aan belanghebbenden?

3 Omgevingswet: vergunning bouwen weigeren bij tekort op de exploitatieopzet

4 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Stand van zaken

Inloggen of registreren