of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Juridisch Kwartaalbericht oktober 2018

Jur.-kwartaalbericht

Samenvatting

In 2017 zijn we gestart met juridische kwartaalberichten. Uit contacten met meerdere van onze opdrachtgevers uit de private sector bleek dat juridische berichtgeving over actualiteiten in gebiedsontwikkeling wordt gemist, met name op het vlak van grondexploitatie en kostenverhaal. Er zijn allerlei nieuwsbrieven die voorzien in actualiteiten in het omgevingsrecht en ook wel in het vastgoedrecht. Daarmee wordt echter toch niet het geheel van gebiedsontwikkeling gedekt. In eerste instantie was het onze bedoeling met de kwartaalberichten te voorzien in informatie voor private partijen. Al snel werd duidelijk dat er een behoefte was de berichtgeving te verbreden omdat vanuit gemeentelijke organisaties ook de nodige interesse voor ons kwartaalbericht bleek te bestaan. Met ingang van het kwartaalbericht van september 2017 is die verbreding doorgevoerd. 
 
In dit vierde kwartaalbericht van 2018 zullen drie onderwerpen behandeld worden. Het eerste artikel zal een vervolg vormen op voorgaande artikelen over de ministeriële regeling plankosten exploitatieplan. Het artikel daarna zal kijken naar het uitsluiten van staatssteun middels een taxatie onder de werking van de nieuwe Mededeling "staatsteun". Het artikel kijkt onder andere naar de verschillen tussen de oude en de nieuwe Mededeling. Het laatste artikel gaat over ontwikkelingen in het bestuursrecht over exceptieve toetsing en schaarse publieke rechten. 
 
Indien u nadere informatie of een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek wenst, kunt u contact opnemen met onze juridisch adviseur Evert Jan van Baardewijk.
 
Contactgegevens Evert Jan van Baardewijk Telefoonnummer: 06 239 915 73  E-mailadres: evertjan.van.baardewijk@metafoor.nl    
 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.metafoorro.nl.

Inhoudsopgave

1. Ministeriële regeling plankosten exploitatieplan (deel 4) 
2. Een taxatie onder de nieuwe Mededeling “staatssteun”

3. Ontwikkelingen in het bestuursrecht over exceptieve toetsing en schaarse publieke rechten

Inloggen of registreren