of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Juridisch Kwartaalbericht Juni 2018

Juridisch-Kwartaalbericht-3

Samenvatting

In 2017 zijn we gestart met juridische kwartaalberichten. Uit contacten met meerdere van onze opdrachtgevers uit de private sector bleek dat juridische berichtgeving over actualiteiten in gebiedsontwikkeling wordt gemist, met name op het vlak van grondexploitatie en kostenverhaal. Er zijn allerlei nieuwsbrieven die voorzien in actualiteiten in het omgevingsrecht en ook wel in het vastgoedrecht. Daarmee wordt echter toch niet het geheel van gebiedsontwikkeling gedekt. In eerste instantie was het onze bedoeling met de kwartaalberichten te voorzien in informatie voor private partijen. Al snel werd duidelijk dat er een behoefte was de berichtgeving te verbreden omdat vanuit gemeentelijke organisaties ook de nodige interesse voor ons kwartaalbericht bleek te bestaan. Met ingang van het kwartaalbericht van september 2017 is die verbreding doorgevoerd.

 

In dit derde kwartaalbericht van 2018 zullen drie onderwerpen behandeld worden. Het eerste artikel zal ingaan op de vraag of een afgesproken exploitatiebijdrage in een posterieure overeenkomst in die zin gefixeerd is dat er geen verrekening volgt als achteraf zou blijken dat de kosten de opbrengsten overstijgen. Het tweede artikel gaat over de voorwaardelijke verplichting in de anterieure exploitatieovereenkomst. Hierbij wordt gekeken in hoeverre het gebruik van die voorwaardelijke verplichting juridisch houdbaar is. Het laatste artikel zal ingaan op de Maastrichtse school, een stroming in juridisch Nederland van juristen die een scherp onderscheid maken tussen het publiekrecht en het privaatrecht. Hierbij zal worden ingegaan op het begrip marginale toetsing.

 

Indien u nadere informatie of een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek wenst, kunt u contact opnemen met onze juridisch adviseur Evert Jan van Baardewijk.

 

Contactgegevens Evert Jan van Baardewijk

Telefoonnummer: 06 239 915 73

E-mailadres: evertjan.van.baardewijk@metafoor.nl

 

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u terecht op www.metafoorro.nl.

Inhoudsopgave

Introductie

1. De exploitatiebijdrage in een posterieure overeenkomst, gefixeerd of toch niet?

2. Voorwaardelijke verplichting in de anterieure exploitatieovereenkomst

3. De ‘marginale toetsing’ door de bestuursrechter anno 2018

Inloggen of registreren