of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Juridisch kwartaalbericht januari 2019

Jur.-kwartaalbericht_1

Samenvatting

In 2017 zijn we gestart met juridische kwartaalberichten. Uit contacten met meerdere van onze opdrachtgevers uit de private sector bleek dat juridische berichtgeving over actualiteiten in gebiedsontwikkeling wordt gemist, met name op het vlak van grondexploitatie en kostenverhaal. Er zijn allerlei nieuwsbrieven die voorzien in actualiteiten in het omgevingsrecht en ook wel in het vastgoedrecht. Daarmee wordt echter toch niet het geheel van gebiedsontwikkeling gedekt. In eerste instantie was het onze bedoeling met de kwartaalberichten te voorzien in informatie voor private partijen. Al snel werd duidelijk dat er een behoefte was de berichtgeving te verbreden omdat vanuit gemeentelijke organisaties ook de nodige interesse voor ons kwartaalbericht bleek te bestaan. Met ingang van het kwartaalbericht van september 2017 is die verbreding doorgevoerd.

 

In dit eerste kwartaalbericht van 2019 zullen vier onderwerpen behandeld worden. Allereerst wordt ingegaan op het schema kostenverhaal dat wij eind vorig jaar opgesteld hebben. Het tweede artikel gaat in op de zogeheten contractuele monddoodclausule en onder welke voorwaarden deze toelaatbaar kan zijn. Het derde artikel zal ingaan op exploitatieplannen, en dan specifiek op de relatie met een Nota kostenverhaal. Tot slot wordt ingegaan op contractuele inspanningsverplichtingen in overeenkomsten met gemeenten naar aanleiding van een rechtbankuitspraak.

 

Indien u nadere informatie of een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek wenst, kunt u contact opnemen met onze juridisch adviseur Evert Jan van Baardewijk.

 

Contactgegevens Evert Jan van Baardewijk

Telefoonnummer: 06 239 915 73

E-mailadres: evertjan.van.baardewijk@metafoor.nl

 

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u terecht op www.metafoorro.nl.

Inhoudsopgave

Introductie

1. Schema kostenverhaal beschikbaar

2. Monddoodclausules toegestaan?

3. Hoe is de relatie tussen een exploitatieplan en een Nota kostenverhaal?

4. Contractuele inspanningsverplichtingen in overeenkomsten met gemeenten

Inloggen of registreren