of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Juridisch kwartaalbericht januari 2018

Juridische berichtgeving over actualiteiten in gebiedsontwikkeling

Kwartaalbericht-Juridisch

Samenvatting

In 2017 zijn we gestart met juridische kwartaalberichten. Uit contacten met meerdere van onze opdrachtgevers uit de private sector bleek dat juridische berichtgeving over actualiteiten in gebiedsontwikkeling wordt gemist, met name op het vlak van grondexploitatie en kostenverhaal. Er zijn allerlei nieuwsbrieven die voorzien in actualiteiten in het omgevingsrecht en ook wel in het vastgoedrecht. Daarmee wordt echter toch niet het geheel van gebiedsontwikkeling gedekt. In eerste instantie was het onze bedoeling met de kwartaalberichten te voorzien in informatie voor private partijen. Al snel werd duidelijk dat er een behoefte was de berichtgeving te verbreden omdat vanuit gemeentelijke organisaties ook de nodige interesse voor ons kwartaalbericht bleek te bestaan. Met ingang van het kwartaalbericht van september 2017 is die verbreding doorgevoerd.

Met het kwartaalbericht van januari 2018 starten we een tweede jaargang. We horen graag wat u ervan vindt en of u suggesties hebt voor de behandeling van bepaalde thema’s.

 

Indien u nadere informatie of een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek wenst, kunt u contact opnemen met onze juridisch adviseur Evert Jan van Baardewijk.

 

Contactgegevens Evert Jan van Baardewijk

Telefoonnummer: 06 239 915 73

E-mailadres: evertjan.van.baardewijk@metafoor.nl

 

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u terecht op www.metafoorro.nl.

Inhoudsopgave

Introductie

1. Jurisprudentie exploitatieplan Harselaar-De Driehoek, 1e herziening (Barneveld)

2. Keuze nieuw bestemmingsplan of afwijkingsprocedure, en procedurele aspecten

3. Betaalplanologie door Koggenland?

4. Ministeriële regeling plankosten exploitatieplan (3)
5. Nieuwe wet- en regelgeving voor woonboten en andere ‘drijvende bouwwerken’ per 1 januari 2018

Inloggen of registreren