of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Juridisch kwartaalbericht april 2018

Kwartaalbericht_1

Samenvatting

In 2017 zijn we gestart met juridische kwartaalberichten. Uit contacten met meerdere van onze opdrachtgevers uit de private sector bleek dat juridische berichtgeving over actualiteiten in gebiedsontwikkeling wordt gemist, met name op het vlak van grondexploitatie en kostenverhaal. Er zijn allerlei nieuwsbrieven die voorzien in actualiteiten in het omgevingsrecht en ook wel in het vastgoedrecht. Daarmee wordt echter toch niet het geheel van gebiedsontwikkeling gedekt. In eerste instantie was het onze bedoeling met de kwartaalberichten te voorzien in informatie voor private partijen. Al snel werd duidelijk dat er een behoefte was de berichtgeving te verbreden omdat vanuit gemeentelijke organisaties ook de nodige interesse voor ons kwartaalbericht bleek te bestaan. Met ingang van het kwartaalbericht van september 2017 is die verbreding doorgevoerd.  Met dit tweede kwartaalbericht van 2018 duiken we in op twee onderwerpen, allereest contractuele inspanningsverplichting. Er is gekeken naar een tweetal casussen waaruit een aantal aanbevelingen volgen. Ten tweede kijken in we dit kwartaalbericht naar de versplintering van gronden in gebiedsontwikkelingen. Aangezien die versplintering voor veel moeilijkheden kan zorgen, wordt er in dit stuk aangegeven hoe eventuele versplintering voorkomen kan worden. Wij zien beide artikelen graag ook als uitnodiging voor de geïnteresseerden om met ons verder in gesprek te gaan over de onderwerpen.  
 
Indien u nadere informatie of een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek wenst, kunt u contact opnemen met onze juridisch adviseur Evert Jan van Baardewijk.
 
Contactgegevens Evert Jan van Baardewijk Telefoonnummer: 06 239 915 73  E-mailadres: evertjan.van.baardewijk@metafoor.nl   
 
Wilt u meer informatie? Voor meer informatie kunt u terecht op www.metafoorro.nl.

Inhoudsopgave

Introductie

Contractuele inspanningsverplichting nader belicht

Versplintering van gronden in gebiedsontwikkelingen, een gemeentelijk of maatschappelijk probleem?

Inloggen of registreren