of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Jeugdhulp en sport in het sociale domein

Praktische handvatten voor gemeenten

whitepaper-jeugdhulp-en-sport-BB

Samenvatting

Uit onderzoek blijkt dat kwetsbare jongeren die sporten op verschillende terreinen beter scoren dan kwetsbare jongeren die niet sporten. Maar hoe en onder welke voorwaarden heeft sport deze positieve effecten bij kwetsbare jongeren? Wat is hierbij de rol van de sportcoach? En wat is nodig voor een succesvolle samenwerking tussen gemeente, jeugdhulporganisaties en sportverenigingen? Deze whitepaper biedt gemeenten praktische handvatten.


Inhoudsopgave

De maatschappelijke waarde van sport

Nederlands onderzoek naar sport in de jeugdhulp

Onder welke voorwaarden draagt sport bij aan gemeentelijke jeugdhulp doelen?

Samenwerking gemeenten, jeugdhulporganisaties en sportverenigingen

De rol van de buurtsportcoach

Meer over de rol van de sportvereniging

Praktijkvoorbeeld Positief Opvoeden Drenthe

Inloggen of registreren