of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Inwonerskracht en de rol van de lokale overheid

Wat kunnen gemeenten doen om inwonerskracht te stimuleren?

Notitie-Inwonerskracht-omslag-uitsnede

Samenvatting

De werkgroep Inwonerskracht heeft in opdracht van het landelijk Wmo-projectleidersnetwerk de theoretische kennis over burgerkracht of inwonerskracht vertaald naar de lokale praktijk binnen gemeenten, alsmede de gemeentelijke rollen en instrumenten verkend om inwonerskracht te stimuleren. Deze verkenning brengt in kaart wat werkt en wat gemeenten moeten doen of juist moeten laten.

Inhoudsopgave

Inwoners aan zet

1 Inleiding

2 Begripsomschrijving

3 Rollen van de lokale overheid

3.1 Inwoners nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf,

gemeente als stimulator en regisseur

3.2 Inwoners nemen verantwoordelijkheid voor een ander, gemeente als stimulator en facilitator

3.3 Inwoners nemen verantwoordelijkheid voor hun omgeving, gemeente als stimulator, facilitator en netwerker

 

Gemeente aan zet

4 Verandering in de gemeentelijke organisatie

4.1 Verandering op uitvoerend niveau

4.2 Verandering op management niveau

4.3 Verandering op bestuurlijk niveau

 

Bijlage: Gebruikte literatuur

Inloggen of registreren