of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Inventarisatie Informatievoorziening Leegstand

Onderzoek Geonovum en Kadaster toont behoefte aan informatievoorziening voor leegstand

Leegstandfoto-nieuwsbericht-1

Samenvatting

Meer dan 30 overheden, bedrijven en organisaties zeggen behoefte te hebben aan een landelijke informatievoorziening voor leegstand. Dat blijkt uit onderzoek van Geonovum en het Kadaster. Partijen die de behoefte  voor een landelijke informatievoorziening voor leegstand onderschrijven, zijn onder meer: de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Kamer van Koophandel, Planbureau voor de Leefomgeving, de Waarderingskamer, 6 gemeenten en 3 provincies. Op dit moment houden verschillende organisaties eigen leegstandsinformatie bij. Maar deze bronnen zijn niet compleet over sectoren en bieden vaak onvoldoende details. Ook is het lastig om gegevens uit te wisselen. Het gebrek aan een landelijke informatiebron hindert het maken van beleid. Geonovum en Kadaster gaan de komende maanden aan het werk om een aantal mogelijke oplossingen nader uit te werken tot een plan voor een concrete aanpak.

Inhoudsopgave

- Hoofdstuk 1 Inleiding

- Hoofdstuk 2 Leegstand in Nederland

- Hoofdstuk 3 Bevindingen

- Hoofdstuk 4 Actielijnen

- Bijlage 1: Betrokken organisaties

- Bronnen

Inloggen of registreren