of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Innoveren met resultaat

Over valorisatie, innovatie en systemen met toegevoegde waarde

Innoveren-met-resultaat

Samenvatting

Veel sectoren zien innovatie als dé bron voor een gezonde economische toekomst. Het idee van Nederland als kenniseconomie versterkt deze gedachte. In de praktijk blijkt echter dat het aantal succesvolle starters en groeiers in de Nederlandse economie achterblijft. Grosso modo haalt slechts 1 op de 1000 ideeën uiteindelijk de markt en is succesvol.

Hoog tijd om de slagingskans niet langer aan het toeval over te laten en het proces te optimaliseren. Hoe zit het valorisatie- en innovatieproces nu eigenlijk in elkaar? En hoe kunnen innovatoren, overheden, bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk innovatie versnellen zodat innovatie werkelijk tot stand komt?

Volgens ons zit de crux in innovatiestructuren: publiekprivate samenwerkingsverbanden –zowel ecosystemen als innovatie biotopen– opgebouwd volgens een aantal regels. Deze structuren versnellen het innovatieproces en vergroten de kans om van een inventie tot een concrete innovatie te komen.

Hoe structureer je innovatie?

U leest het in deze whitepaper.

Inhoudsopgave

Innoveren met resultaat

over valorisatie, innovatie en ecosystemen met toegevoegde waarde

Woord vooraf

1. Het begint met een idee

2. Innoveren op niveau: de Gouden Driehoek

3. Onze visie op succesvol innoveren

Slot

Auteurs en contactgegevens

Inloggen of registreren