of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Infrastructuur

Infrastructuur

Samenvatting

Onze infrastructuur bestaat onder andere uit wegen, wateren, rails, kabels en leidingen en vormt het bloedvatenstelsel van ons land. Voor dit stelsel is ruimte nodig. Infrastructuur heeft dus invloed op de omgeving en op de rechtssituatie. Daarom is ruimtelijke informatie (en rechtszekerheidsinformatie als onderdeel daarvan) cruciaal voor het succesvol uitvoeren van infrastructurele projecten.

Inhoudsopgave

Ruimtelijke informatie

Overzicht houden

Gebiedsfoto en gebiedsfilm

Vrijmaken tracé door ruilverkaveling

Gronden vrijmaken

Referenties

Overzicht van maatwerk- en adviesdiensten op het gebied van infrastructuur

Inloggen of registreren