of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

In stroomversnelling naar Net Zero

De race naar een snellere en eerlijkere energietransitie

Arcadis-Net-Zero

Samenvatting

In stroomversnelling naar Net Zero is een onderzoek naar de toekomst van de internationale energiesector in een scenario waarin de wereld CO2-neutraal wordt om de opwarming van de aarde op tijd te beperken tot 1,5 °C. Momenteel lopen we hiervoor achter op schema, maar onze analyse laat zien hoe we op het goede spoor komen. Het onderzoek geeft daarnaast handvatten voor actie om te versnellen naar een winstgevende en rechtvaardige energietransitie.

is een onderzoek naar de toekomst van de internationale energiesector in een scenario waarin de wereld CO2-neutraal wordt om de opwarming van de aarde op tijd te beperken tot 1,5 °C. Momenteel lopen we hiervoor achter op schema, maar onze analyse laat zien hoe we op het goede spoor komen. Het onderzoek geeft daarnaast handvatten voor actie om te versnellen naar een winstgevende en rechtvaardige energietransitie.

Inhoudsopgave

Voorwoord

Over dit onderzoek

Management Summary

Deel 1: Carbon crisis. We verliezen de race naar Net Zero

Casestudy: Duurzame ontwikkeling van offshore windenergie langs de Britse kust

Casestudy: Een soepelere transitie. Lokale steun voor het nationele energiestransitieproject van Duitsland.

Deel 2: De transitie als investeringskans

Casestudy: De energiecentrales van de toekomst. Een strategie voor zonnepanelen als incentive voor vastgoedinvesteerders

om mee te werken aan CO2-neutraliteit

Deel 3: Sociaaleconomische gelijkheid. Transitie naar een eerlijkere toekomst

Casestudy: Op werg naar een eerlijkere transitie. Het verduurzamen van onze energievoorziening heeft de hoogste prioriteit en de komende jaren zullen er steeds meer windparken worden gebouwd

Samenvatting

In stroomversnelling naar Net Zero: onderzoeksmethode

Inloggen of registreren