of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

In een lagere versnelling

Van 50 naar 30 kilometer per uur in de bebouwde kom

Sweco_4

Samenvatting

Binnen de bebouwde kom moet de maximumsnelheid op veel meer wegen van 50 km/u worden verlaagd naar 30 km/u. Dat is het doel van de motie die eind vorig jaar door de Tweede Kamer is aangenomen. Daarin wordt opgeroepen om een afwegingskader te ontwikkelen waarbij 30 km/u als leidend principe wordt gehanteerd in de bebouwde kom. Volgens de indieners van de motie zal de verkeersveiligheid daardoor worden verbeterd.

Inhoudsopgave

1. Onderzoeksmethoden

2. Onderzoeksresultaten 

3. Conclusies en aanbevelingen

Inloggen of registreren