of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

In 5 stappen naar betere Wob-afhandeling

ZyLAB-In-5-stappen-naar

Samenvatting

De Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) van 1991 geeft iedere burger, journalist of actiegroep het recht om informatie van ieder Nederlands bestuursorgaan in te zien. Door de jaren heen zijn het aantal Wob-verzoeken per jaar alsmaar gestegen. Burgers worden mondiger, en worden zich steeds beter bewust van hun recht op informatie.

In dit whitepaper wordt ingegaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Waarom bestaat de wet, hoe ziet een Wob-verzoek eruit, en hoe kunnen overheden zorgen dat ze de groeiende vraag naar transparantie kunnen bijbenen?

Om deze vragen te beantwoorden zal eerst het Wob-proces worden uitgelicht. Hierna worden de belemmeringen die zo’n proces voor een organisatie met zich mee kan brengen.

Als laatste het ultieme doel: een soepel en herhaalbaar Wob-proces dat transparantie vergroot, risico verkleind en vertrouwen in de overheid verbetert. Om dit te bereiken is het essentieel dat afhandeling van Wob-verzoeken goed is georganiseerd. Dit whitepaper geeft in vijf stappen geeft handvaten om Wob-verzoeken beter af te handelen.

Inhoudsopgave

Introductie

Wat is de Wob?

- Waarom bestaat de wet?

- Waar liggen de problemen?

- Het Wob-verzoek

- De opgevraagde informatie

Het Wob-proces

- Beslissingstermijnen

- Het openbaren van informatie

- Informatie betreffende derden

- Verlate beslissing

- Weigeringsgronden

- Bezwaar, beroep, en hoger beroep

Belemmeringen bij afhandeling van een Wob-verzoek

- Organisatie

- Individueel

- Technologie & Proces

De gevolgen van belemmeringen

- Reputatieschade & Verlies van vertrouwen

- Boetes

- Tijd & Middelen

In 5 stappen naar betere Wob-afhandeling

Inloggen of registreren